DỊCH VỤ  LIÊN HỆ  
TRANG CHỦ • SẢN PHẨM • THIẾT KẾ • HỖ TRỢ
Thương mại điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội vì đó là những phương thức giao dịch nhanh nhất, hiệu quả nhất, tận dụng được tối đa mọi nguồn nhân lực. Thương mại điện tử là kết hợp của những thành tựu khoa học kỹ thuật vào việc kinh doanh.


VNS E-commerce là sản phẩm Website thương mại điện tử:
       » Cập nhật thông tin hàng hoá trực tuyến.
       » Mua và đặt hàng trực tuyến.
       » Thanh toán trực tuyến.
       » Quản lý các đơn đặt hàng.
       » Quản lý khách hàng.
       » Lập báo cáo - thống kê.
KHÁCH HÀNG
Cong thong tin nha dat Sai Gon
Alo Autos Services - New Cars, Used car and car reviews
Công ty Angel Life
San giao dich chung khoan
Xem tiếp...   
Echolist Directory